Project Description

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Strona internetowa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Funkcjonalna i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Na stronie został zastosowany przejrzysty i czytelny system wyszukiwania harmonogramów gospodarowania odpadami.
Strona zgodna z zasadami WCAG 2.1.

ZGZM
ZGZM
ZGZM
ZGZM