Project Description

Szkoła Podstawowa w Grębocicach

Strona internetowa placówki oświatowej w Grębocicach – Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka. Funkcjonalna i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Strona zgodna z zasadami WCAG 2.1.

Szkoła Podstawowa w Grębocicach
Szkoła Podstawowa w Grębocicach
Szkoła Podstawowa w Grębocicach