Project Description

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubinie. Funkcjonalna i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie realizuje integracyjny model nauczania i wychowania, polegający na włączaniu dzieci niepełnosprawnych w środowisko szkoły ogólnodostępnej.
Strona zgodna z zasadami WCAG 2.1.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie