Project Description

Przedszkole Publiczne
im. Jana Brzechwy w Grębocicach

Responsywna strona internetowa, funkcjonalna i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Strona zgodna z zasadami WCAG 2.1.

Przedszkole Grębocice
Przedszkole Grębocice
Przedszkole Grębocice