Project Description

Urząd Miasta i Gminy Prochowice

Responsywna strona internetowa, funkcjonalna i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Strona zgodna z zasadami WCAG 2.1.

Strona internetowa Miasta i Gminy Prochowice
Strona internetowa Miasta i Gminy Prochowice
Strona internetowa Miasta i Gminy Prochowice